Historia

Meducare to oferta edukacyjna firmy Interrete sp. z o.o. dostępna na rynku od 2012 roku.
Początki działalności wiążą się z konferencjami dla lekarzy i pielęgniarek, organizowanymi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Pierwsze konferencje odbyły się w 2012 na Dolnym Śląsku:
14 kwietnia 2012 Wałbrzych: Odleżynom można zapobiec
2 czerwca 2012 Wrocław: Nowoczesne metody leczenia odleżyn
22 września 2012 Wałbrzych: Leczenie ran przewlekłych
20 października 2012 Wałbrzych: Stopa cukrzycowa - profilaktyka i leczenie
27 października 2012 Wałbrzych: Pielęgnacja trudnej stomii
1 grudnia 2012 Wałbrzych: Pielęgnacja trudnej stomii

Pierwszy rok działalności firmy był sukcesem na wielu poziomach. Udało się nawiązać kontakty ze znakomitymi wykładowcami (m.in. dr hab. Maciej Sopata), pozyskaliśmy sponsorów, bez których realizacja tak dużych przedsięwzięć byłaby niemożliwa, ale przede wszystkim daliśmy się poznać jako bardzo dobry organizator, realizujący szkolenia na najwyższym poziomie merytorycznym. Zaowocowało to dynamicznym wejściem na rynek (na razie lokalny) oraz pozyskaniem grona osób stale odwiedzających nasze konferencje.

Kolejny rok to kontynuacja dynamicznego rozwoju firmy, czego dowodem jest zmiana formy organizacyjnej. 1 lutego 2013 została powołana Spółka Interrete.
Strategia na rok 2013 zakładała realizację sprawdzonego formatu szkoleń, dotyczących leczenia ran przewlekłych i stomii w innych województwach. Udało się zorganizować konferencje w Poznaniu, Krakowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Szczecinie, Opolu, Gdańsku. Oprócz tego zaczęliśmy poszerzać zasób tematów m.in. o geriatrię (Kielce, Gorzów Wielkopolski), standard opieki okołoporodowej (Gorzów Wielkopolski), podologię (Szczecin), diabetologię (Kalisz).
Firma rozwija również współpracę z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych, realizując wspólnie konferencje w Wałbrzychu, Kaliszu, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim. Procentuje to zaufaniem i nowymi perspektywami współpracy m.in. z OIPiP w Wałbrzychu, która powierza nam zarówno w 2014 jak i w 2015 organizację części merytorycznej dorocznego walnego zjazdu.

Rok 2014 upłynął pod znakiem intensyfikacji działań szkoleniowych. W pierwszym półroczu realizowaliśmy nawet do 9 dużych konferencji w ciągu miesiąca. Nowe tematy zapoczątkowane w poprzednim roku rozwijają się w 5 cyklów konferencyjnych realizowanych w całej Polsce:
- leczenie ran
- geriatria
- diabetologia
- położnictwo
- podologia

Do oferty została włączona również sprzedaż książek.

Drugie półrocze przynosi znaczne zmiany w ofercie. Na plan pierwszy wysuwają się kursy dla pielęgniarek i położnych, które mamy przyjemność realizować z sukcesami w całej Polsce.