Kontakt

INTERRETE sp. z o. o.
ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław
biuro@meducare.pl,
tel: 71 707 12 99
fax: 71 707 16 55

NIP 8952018419
REGON: 022058554

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000448306
kapitał zakładowy: 20 000 zł

Władze Spółki

Patryk Krzyżanowski

Dyrektor Generalny
Członek Zarządu Interrete sp. z o.o.

Anna Krzyżanowska

Prezes Zarządu

Sekretariat
71 707 12 99
biuro@meducare.pl